BUSINESS 

CONSULTING

businesscons
Servicii
Acasa » Servicii
ALEGEREA NOASTRĂ – AVANTAJUL DUMNEAVOASTRĂ

Servicii profesionale de evidență contabilă

Procesarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare furnizate de client

Elaborarea situațiilor financiare, lunare, semestriale și anuale

Elaborarea registrelor obligatorii

Întocmirea registrelor de contabilitate TVA, in concordanta cu cerintele legale

Calcularea impozitului pe profit / venit

Ținerea Registrului de Mijloace Fixe și Amortizarea bunurilor

Ținerea evidenței aprovizionării după cantitate și preț, bazată pe documentele existente furnizate de către client

Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele

Realizarea balanței de verificare pentru grupuri de societăți și înglobarea pentru clienți

Organizarea administrării contabilității costurilor pentru condiții specifice

 

Consultanță financiară și fiscală

Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli

Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală

Consultanță și asistența privind  impozitul pe venitul personal

Permanenta informare privind legislația financiar-contabilă și fiscală

Consultanță privind reglementările contabile pentru activitățile de import și export;

Asistența în redactarea contestațiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale

Asistența în timpul controalelor fiscale la sediul societății

 

Management financiar și de afaceri

Consultanţă privind organizarea şi conducerea societăţii

Analiza şi organizarea fluxului informaţional

Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune

Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei

Consultanţă privind sistemul financiar-contabil;

Consultanţă şi asistenţă în implementarea de programe dedicate activității financiar – contabile

Managementul proiectelor cu finanțare sau co-finanțare europeană

 

Audit și expertiză financiară

Audit intern, verificarea și certificarea bilanțului contabil

Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului

Analiza datoriilor si creantelor

Analiza capitalurilor si a imobilizarilor

Auditarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Întocmire expertiză financiară

 

Consultanță și servicii de resurse umane

Recomandari si obtinerea de permise de munca si de rezidenta

Auditarea resurselor umane

Stabilirea obligațiilor aferente salariaților

Realizarea  ordinelor de plată pentru vărsarea impozitelor către stat

Realizarea statelor de plată

Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare

Elaborarea fișelor fiscale

 

Expertiză judiciară

Întocmire expertiză judiciară

 

Alte servicii specifice

Servicii conform codurilor CAEN autorizate de ONRC